Néhány hamis evangéliumi értelmezés

Eredeti cím: What are some messages that people falsely claim are the gospel?
Fordította: Molnár Zsuzsanna

 

   

   1. Isten azt szeretné, hogy gazdag légy

  Egyes tanítók szerint az örömhír arról szól, hogy Isten bőséges anyagi javakkal és vagyonnal akar megáldani bennünket – nekünk mindezt csak kérnünk kell! Azonban az evangélium a lelki áldásokról szóló üzenet (Ef 1,3): Isten elküldte Jézus Krisztust, hogy meghaljon értünk és feltámadjon, hogy ezáltal megigazulást és megbékélést nyerjünk Istennel, illetve örök életünk legyen (Róm 3,25-26; 6,23; 2Kor 5,18-21). Sőt! A Biblia azt tanítja, hogy a keresztényekre ebben az életben nem anyagi bőség vár, hanem nyomorúság (ApCsel 14,22), üldöztetés (2Tim 3,12) és szenvedés (Róm 8,17), amelyek mindegyike kimondhatatlan dicsőségnek adja majd át a helyét (2Kor 4,17; Róm 8,18). 

    

    1. Isten a szeretet, velünk meg minden rendben van

   Néhányan úgy gondolják, hogy az evangélium nem más, minthogy Isten szeret minket, és elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. A Biblia evangéliuma azonban szembesíti az embert bűnösségével, és Isten haragjával (Róm 3,23; Jn 3,36). Isten radikális megoldását mutatja be számára: Jézus a bűneinket hordozva halt kereszthalált. Ez az evangélium  ugyanilyen radikális válaszlépésre hívja az embert: a bűnből való megtérésre és a Krisztusba vetett bizalomra, hogy ezáltal elnyerhessük az üdvösséget.

     

     1. „Jó” keresztényként éljünk

    Az evangélium nem arra hív bennünket, hogy jó cselekedetek által elfogadhatóvá, azaz igazzá tegyük magunkat Isten előtt. Valójában ennek homlok egyenest az ellenkezőjéről beszél az evangélium: nem tudunk igazán Istennek tetsző életet élni, illetve sosem érhetjük el mi magunk, hogy elfogadhatóvá váljunk előtte (Róm 8,5-8). Jézus megtette helyettünk azt, amit mi sosem tudtunk volna: azáltal, hogy tökéletes életet élt és elhordozta Isten haragját a kereszten, biztosította az üdvösséget mindenki számára, aki elfordul a bűneitől és hisz benne (Róm 5,6-11; 8,31-34).

      

      1. Jézus azért jött, hogy átformálja a társadalmat 

     Némelyek úgy vélik, hogy Jézus küldetésének az volt a célja, hogy átformálja a társadalmat, és hogy politikai eszközökkel igazságot hozzon az elnyomottaknak. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ez a világ csak akkor áll majd helyre, amikor Jézus visszatérve új eget és új földet teremt (2Thessz 2,9-10; Jel 21,1-5). Az evangélium üzenete alapvetően nem arról szól, hogy korunk társadalmát átformálja, hanem arról szól, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által megmenekülhetünk Isten haragjától. 

     (A fenti írás egyes részei Mark Dever Milyen az egészséges gyülekezet? című művének 80-90. oldalairól kerültek átvételre.)