Hogyan ne imádkozzunk, avagy mit tanulhatunk a pogányoktól és a farizeusoktól?

Eredeti cím: How Not to Pray: Learning from Pharisees and Pagans
Írta: Greg Morse
Fordította: Horváth Kávai Árpád

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved […]” (Máté 6,9)

Vajon hányan mondták már ki ezeket a szavakat Jézus útmutatása alapján? Hány különböző nyelven hangzott vajon el mostanáig? Mennyien és milyen körülmények között hajtották már meg fejüket és imádkoztak Jézus jól ismert tanításának engedelmeskedve?

Valószínűleg haldoklók és iskolázatlanok is egyaránt elmondták a fenti szavakat. Minden bizonnyal imádkoztak így hitetlenek, sőt gazemberek is. A gyermekek semmiképpen nem maradhatnak ki, sőt az emberiség nagyjai és bölcsei is biztos találtak e szavaknak helyet az életükben. Minden egyes kontinensen elmormolták már – távoli törzsek falvaiban és dicsőséges királyok fényes palotáiban egyaránt elismételték a názáreti tanító mondatait. Léteznek-e ezeknél többször vagy akár gyakrabban kimondott szavak?

Ugyanakkor, habár sokan is ismétlik a Mester imádkozni tanító szavait, minden bizonnyal kevesen tudják elismételni az előtte mondottakat, amelyekkel helytelen imagyakorlatokra mutatott rá. Vajon hányan ismerik fel, hogy Urunk az imádságra vonatkozóan pozitív és negatív példákat egyaránt adott, sőt ütköztette is azokat? A gondolatok imádkozás közbeni elkalandozását megelőzendő, az a legjobb, ha tudjuk hogyan ne imádkozzunk a pogányok és a farizeusok példája szerint.


A gondolatok imádkozás közbeni elkalandozását megelőzendő, az a legjobb, ha tudjuk, hogyan ne imádkozzunk.

A farizeusok imái

Szereted-e ha felfigyelnek rád és csodálnak téged imádkozás közben?

Jézus első ellenpéldája a képmutatókat veszi célba, akiknek a farizeusok az iskolapéldái. Amikor egy farizeus imádkozott, akkor az imádkozásnál fontosabb volt az, hogy lássák is őt imádkozni. Ők – mint az énekesmadarak a párzási időszakban – hangos és hivalkodó, mások figyelmét felhívó imákat zengtek.

Jézus is pont ezzel kezdte: „…ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek.” (Máté 6,5)

Az ilyen ember a buzgalma, az indítéka és a figyelme javát a nyilvános imádságba fekteti. Nyilvánosságot vagy egy kisebb csoportot keres imádkozás alkalmával. Ami a hallgatóság nézőpontjából lelkesítő és mélyen lelki lehet, az korántsem lenyűgöző Istennél, hisz őelőtte ismertek a szív azon aggodalmai, hogy figyelnek-e rájuk és eléggé lenyűgöző-e az imájuk.

Jézus példát is szolgáltat a mások figyelmét felhívó imára. Egy olyan ember példáját, aki még közönség nélkül sem tud ellenállni saját maga felmagasztalásának.

„Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.” (Lukács 18,10-12)

Más szóval, mintha azt mondaná: „Istenem, köszönöm, hogy amikor rám nézel – és amikor én magamra nézek –, akkor ilyen lenyűgöző a látvány! Ellentétben a zsidók és pogányok számára egyaránt undorító emberekkel, engem te egészen káprázatossá tettél. Hetente kétszer fáj a gyomrom a böjt miatt, és a tulajdonom legjavát sem tartom vissza tőled!” Az ilyen embertől távol állnak a kegyelemért fohászkodó bűnösök szavai, hisz ahhoz hasonló szavakat a megigazítottak közösségében találunk.

Azért imádkozol esetleg, hogy másokat lenyűgözz? Netán ezzel tupírozod a szellemi önéletrajzodat? És milyen a rejtett imaéleted? Van-e annyira magasztos és szent fényességgel ragyogó, mint amikor mások füle hallatára imádkozol? Jézus szerint nem szabad ezekhez hasonlónak lenni, mert: „Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged.” (Máté 6,5-6)

A pogányok imái

Volt már úgy, hogy az imádságod végén nem emlékeztél az elmondott imából semmire? Kánaáni nyelvezettel beszéltél, azaz helytálló volt a megfogalmazás és a szóhasználat, de csak a száddal közeledtél Istenhez és ajkaddal tisztelted őt, miközben a szíved távol volt tőle. Ilyen a robotpilóta által vezérelt ima.

Jézus megfogalmazása szerint: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.” (Máté  6,7)

A pogányok semmitmondó mantrákat imádkoztak – elcsépelt, meddő és közhelyes volt a fohászuk. Számukra az ima alig volt több egy sablonnál – imádkozd el ugyanazt sokszor, ezzel meghallgatást nyersz és az istenek majd válaszolnak. Motyogjátok csak serényen a könyörgéseket, azok majd felébresztik az istenséget az álmából és végtére csak meg fog áldani. Baál papjai pont erre a viselkedésre szolgáltattak példát, amikor reggeltől délig imapárbajoztak Illéssel: „Ó, Baal, felelj nekünk!” (1Kir 18,26)

Velünk is ugyanez a helyzet.

Bár Isten tanítványaiként mi nem imádkozunk a naphoz és nem fohászkodunk fa- és kőszobrokhoz, Jézus mégsem szeretné, ha igaz szavakat szólva, de helytelenül imádkoznánk az igaz Istenhez – üres közhelyekkel. Azt tapasztalom, és talán nem én vagyok az egyetlen, hogy elsőként az asztali áldásból szippantja ki valami vámpír az életerőt – sokszor nem fogom fel igazán, hogy milyen jelentős azt mondani, hogy: „Édes Jézus, légy vendégünk […].” Túl sokszor fordult már elő, hogy mozgott a szám és elhangzott egy ima, de valójában az nem az én imám volt – csak egy ájtatos hasbeszélő voltam.

Jézus felfedi a bőbeszédű, de semmitmondó pogány imák bizonytalanságát: „(…) azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.” A pogányok bizonytalanok isteneik érzelmeivel kapcsolatban, ezért próbálják nyugtatgatni és lenyűgözni a közömbös és érdektelen istenségeket. Fel szeretnék magukra hívni azok figyelmét, babonaságokkal próbálják megidézni a mennyei erőket, miközben nekik csak a kétségbeesett várakozás marad.

A bőbeszédű imákat ehhez hasonló bizonytalanságok szövik át: vajon meghallott-e egyáltalán engem Isten? Az ima ilyen szempontból bizonytalanabb még a szöveges üzeneteknél is, hiszen azok kézbesítéséről legalább kapunk értesítést. De nem úgy az imádkozásnál, ami inkább hasonlít a postagalambbal küldött üzenetre – minden egyes szárnycsapás egy új remény, hogy az üzenet hátha célba jut.

A semmitmondó és bőbeszédű ima válhat olyanná is, mint a valószínűségszámítás. Minél több postagalambot küldesz, annál nagyobb esélye van az üzenet kézbesítésének, hiszen: „Három a magyar igazság.” 

Jézus egyértelműen eloszlatta a félelmeket, hisz azt mondta: „Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.” (Máté 6,8) Még mielőtt az Atya trónjához járulunk, Ő már tudatában van a szükségleteknek. Ismeri az igényeket, figyelő szeme nem fordult el. A pogányok nem ismerik az imában felkeresett isteneiket. A mi Istenünk Atya, vagyis egy szerető Atyához imádkozunk.

Imádkozás keresztényként

A „Mi Atyánk” szóösszetételt megelőzően Jézus a következőket mondja: „Ti azért így imádkozzatok […]” (Máté 6,9), és ezzel kapcsolja példaként mondott imáját a korábbi ellenpéldákhoz.

Véleményem szerint Jézus részben azért adta nekünk példaként ezt az imát, hogy szembeállítsa azt a képmutatók és a pogányok téves hozzáállásával. Ebben a rövid imában Jézus alternatívát kínál a farizeusok figyelemfelkeltő imádságaira és a pogányok bőbeszédűségére.

A képmutatással ellentétben a következőképpen tanít:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; […]”
                                            (Máté 6,9–10)

Arra tanítja a tanítványait, hogy fohászaikban azt kérjék, hogy önmaguk helyett inkább irányuljon a figyelem Istenre, az ő teljes dicsőségében. Ahelyett, hogy a mi nevünk szentelődne meg, hogy a mi királyságunk jönne el, vagy hogy a mi igazunk válna jól láthatóvá, dicséretessé, esetleg bámulatossá – de használhatnánk a melléknevek bármilyen más variációját is –, kérjük inkább azt, hogy Isten dolgai kerüljenek előtérbe és azok legyenek dicsérve. Az őszinte szívvel elmondott ilyen imádság átformálja a képmutatókat Istent dicsérőkké, hiszen kimozdítja az önmaguk körül forgó szívüket. Amikor valóban Isten hírneve a szívünk vágya, akkor fogjuk megszeretni a közönség nélkül elmondott imákat.

A pogány szokások ellen a következőket adja hozzá:

„ …mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; […]”
                                                       (Máté 6,11-13)


Amikor valóban Isten hírneve a szívünk vágya, akkor fogjuk megszeretni a közönség nélkül elmondott imákat.

A horkoló istenség felébresztése és az ismeretlen istenek nyugtatgatása helyett mi mennyei Atyához imádkozunk. Ezért ahelyett, hogy valami istenség fülének szeretnénk imponálni vagy valószínűségszámítással ügyködni, imádkozhatunk egyszerű és gyermeki, sőt tömör imákat is – Jézus imája összesen 57 szó az eredeti görög szövegben, Lukács beszámolójában pedig csak 38 –, hisz az Atya meghallgat minket Jézus Krisztus miatt. Tudjuk, hogy Isten már tud arról, amit kérni szándékozunk tőle. Ő atyaként arra hívja gyermekeit, hogy jöjjenek közel hozzá és mondják el neki szívük minden vágyát.

Az egyik legjobb útmutató az imádkozáshoz az, ha tudjuk miként ne imádkozzunk. Ahelyett, hogy önmagunkat felmagasztalva imádkoznánk, felhívva magunkra a figyelmet, inkább titokban imádkozzunk, és mindezt Isten dicsőségének kiteljesedését kérve tegyük. Semmitmondó, bőbeszédű és bizonytalan imák helyett a mindennapi kenyérért és megbocsátásért imádkozzunk – tudva, hogy Isten már ismeri a szükségleteinket és Krisztusban már megbocsátott nekünk.

.


A szerző, Greg MorseBethlehem College & Seminary diplomása és a Desiring God munkatársa.
Feleségével (Abigail) és gyermekeivel a minnesotai Saint Paulban él.