Egyedül a  Krisztusba vetett hit által üdvözülhetünk?

Eredeti cikk: Is faith in Christ the only way to be saved?
Fordította: Tóth Krisztián

Kulturális kihívás: Korunk emberei szeretn(én)ek elfogadóak lenni. Arra törekszünk, hogy mindenkinek igaza legyen. Valójában úgy gondoljuk, hogy egyetlen hibát követhetünk el: ha azt hisszük, bárki is tévedhet bármiben. Ezért amikor a hitről van szó, azt mondjuk: „Minden út Istenhez vezet. Nincs egyetlen helyes út. Abban érdemes hinni, amit számodra megfelelőnek találsz.” Vajon tényleg ezt mondja a Biblia?

Rövid válasz: Az apostolok cselekedetei 4,12-ben Péter azt mondja, hogy „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk”.

Hosszabb válasz: Az üdvözülés egyetlen útja a Krisztusba vetett hit, mert csak így lehetünk igazak Isten előtt (Gal 2,16). Csak a Krisztusba vetett hit által békélhetünk meg Istennel (Róma 5,9-11). Csak a Krisztusba vetett hit által nyerhetjük el az örök életet (János 3,16). Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között (1Tim 2,5).

Az evangélium inkluzív: Miközben ma sokan elviselhetetlenül kirekesztőnek találják ezt az üzenetet, nekünk, hívőknek rá kell mutatnunk  az evangélium radikálisan befogadó jellegére. Az evangélium minden embert szembesít bűnösségével, majd pedig bűnbocsánatot és örök életet kínál mindazoknak, akik elfordulnak bűneiktől és Krisztusba vetik a bizalmukat. Nem számít, jó vagy éppen rossz voltál. Nem számít, honnan jöttél, vagy milyen vallási háttered van. Ha megbánod a bűneidet és bízol Krisztusban, megmenekülsz.